Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu złego działania narzędzi bądź nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z decydujących obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy najczęściej posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a dokładniej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kwalifikuje się na przykład uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników modne jest również zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego gatunku umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek oddania wpłaconych poprzez osobę składek, jeżeli umrze w ciągu trwania terminu ubezpieczenia. Nieraz okres taki przemija, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.